0%

Уеб 2.0

С появата на web 2.0 преминахме от пространство на информация към пространство за комуникация. Обикновени хора можеха да започнат да пишат блогове, да участват във форуми, да говорят помежду си писмено, в интернет. Наблюдатели и изследователи започнаха да говорят за оралността на онлайн дискурса – например дали имейлът да се разглежда като писмена реч или като частична реч, частично писане.

От стилистична гледна точка има ясна разлика между доклад и имейл. При доклада лексиката е формална, начинът на писане също. Например използваме пасивен глас: Клиентът беше информиран за правата си. При имейлите речникът ни е по-неформален, дори и в работна ситуация. Обикновено използваме активен глас: Обяснихме на клиента какви са правата му.

В бизнес кореспонденцията се обръщаме официално и делово – например „Да послужи пред когото е необходимо“ или „Уважаеми господине / госпожо“, докато в имейлите обикновено използваме името на човека – „Здравейте, Елена“, „Здравей, Елена“ или „Здравейте, колеги“. Също така приключваме кореспонденцията си по различен начин – в бизнес кореспонденцията обикновено накрая завършваме „С уважение“, докато в имейлите използваме неформалното „Поздрави“.

Същото се случва и при публикациите в социалните медии: там не сме толкова официални, а понякога сме ограничени и от правилата на платформата: във Facebook, например дългите постове се прекъсват, т.е. читателите виждат само началото на текста и трябва да кликнат, за да прочетат останалата част.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%