Модул 1: Част 2

BG! Първи модул

Каква е разликата между писането на хартия и онлайн? В крайна сметка писането е писане. Но както вече видяхме, има много различни видове писане. Инструментите, които използваме за писане, обикновено влияят върху начина ни на писане. Пишете ли по различен начин на стар лист хартия или в нов скъп тефтер, който сте получили като подарък? Вероятно не пишете едни и същи неща или не ги пишете по един и същи начин.

Писането онлайн често променя стила ни, правейки го малко по-неформален, малко по-личен. 

В този раздел ще разгледаме накратко историята на интернет и начина, по който се е развило писането там. След това ще разгледаме влиянието на разговорния език и влиянието на наличието на читател. Що се отнася до преподаването, ще се опитаме да си представим нашите читатели / ученици и да приспособим начина, по който пишем, и съдържанието, което им поднасяме. И накрая, ще имаме няколко съвета за тези от вас, които решат да работят по общ модул като група.

А сега да сядаме зад екрани и клавиатури и да започваме да четем и пишем!