0%

Типография 2

Смесване на шрифтове:

Не смесвайте твърде много шрифтове в текста. Един шрифт за заглавието и един за текущия текст са напълно достатъчни. Когато смесвате шрифтове, опитайте се да използвате шрифтове, които са сходни, но достатъчно различни, така че лесно да се различават един от друг. 

Шрифтове със и без серифи: Серифите са малките кукички на буквите, като в първото Т на снимката. Те са не само красиви за гледане, но изпълняват и конкретна цел: при печат серифите помагат за визуалното свързване на буквите и правят четенето много по-лесно.

Въпреки това, когато пишете онлайн текстове, по-добре е да използвате шрифтове без серифи (като Arial): екраните правят шрифтовете със серифи много по-трудни за четене.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%