Модул 1: Част 3

BG! Първи модул

Dieses Bild hat ein leeres Alt-Attribut. Der Dateiname ist notebook-g2ffee8d55_1920-1024x769.jpg
@pixabay

Вече упражнихте уменията си за писане и дори размишлявахте и упражнявахте умения за писане онлайн. През седмиците на писане ​​обмислихте темата, курса/модула, който ще преподавате, опита, който ще споделите. Ще предадете знанията си по нов начин. Първо ще е онлайн, така че ще имате достъп до най-различни медийни средства в подкрепа на вашия курс. Второ, ще споделяте опит и знания със свои връстници, а няма да преподавате на клас млади ученици. Както видяхме в предходните раздели, вашата аудитория, студенти, читатели са в основата на вашия курс. Това са хората, на които говорите – вие дори създадохте персони за тях. Винаги ги имайте предвид!

В този раздел ще изградите своя модул, като обмисляте това, което искате да предадете, събирайки материали, записвайки всичко в Word на вашия компютър (разбира се, можете да започнете и на хартия – всички го правим!), преди да преместите модула си онлайн и да добавите различни медийни средства. Структурирането на темата е много важно. Нека разгледаме отблизо този аспект в следващите стъпки.