0%

Типография 1

Да започнем със заглавията:

Заглавия: Заглавието трябва да информира читателя за темата на текста. Освен това помага за структурирането на текста. Чрез размера на шрифта и удебеления шрифт можете да различите заглавието от основния текст. Използвайте заглавия винаги, когато трябва да подчертаете, че е започнал нов текст, или подзаглавие, когато искате да структурирате самия текст на малки части.

Размер на шрифта: Размерът на шрифта също е важен. Шрифт с размери 12 до 16 е най-подходящ за текущ текст.

Забележка: Всички шрифтове, по-големи от тези размери, са подходящи само за заглавия.

Има няколко начина за подчертаване на текст. Накратко за двете най-често използвани подчертавания:

Удебелен шрифт: За да поддържате текста четим, използвайте удебеления шрифт пестеливо. Използвайте го, за да подчертаете важни части от текста (например ключови думи, технически термини).

Курсив: Курсивът е алтернатива на удебеления текст и също се използва за подчертаване на определени думи или фрази. Курсивът обаче е труден за четене на екран, така че го използвайте пестеливо.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%