0%

Инструменти за визуализиране на вашата структура

В този раздел ще трябва да размишлявате, да пишете бележки, дори да нарисувате мисловна карта. Основните ви инструменти ще бъдат молив и хартия. Едва след това ще наберете скелето на вашия модул на компютър и ще започнете да попълвате всяка част.

На този етап имате добра представа за темата на вашия модул. Вземете цветен молив, ако имате такъв, и напишете темата с големи букви на един лист. 

Ето, започнахте, няма нужда да се страхувате повече от празната страница.

Можете да използвате мисловна карта за следващия етап от подготовката на своя курса или да следвате определен модел.

Какво е мисловна карта?

Концепцията да щрихирате идеите си на хартия може би е стара, но терминът Мисловна Карта е измислен от психолога Тони Бюзан, за да опише начин на странично и визуално мислене, използвайки концепцията за „лъчисто мислене“: мислите произтичат от една единствена идея, излъчват се от нея и тази идея често се изразява като образ.

Искате ли да научите повече?

https://www.telerikacademy.com/school/about/news/details/sazdavane-na-mislovni-karti

Използвайте голям лист (най-големият, който имате под ръка!) и напишете темата на курса си в средата. Оградете я с кръг, след което ще я свържете с други кръгове, в които ще записвате идеи и разсъждения. Използвайте различни цветове, за да съчетаете и групирате подобните идеи.

Пример на мисловна карта

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%