0%

Шаблони / Примери за структура

Върнете се към вашата мисловна карта, ако сте създали такава. Ако не, би било добра идея да нахвърляте някои идеи и бележки по темата си на лист хартия. Най-добрият начин да се илюстрира това е с примери. По-долу ще намерите три сценария за три различни типа модули: наративен, практически и теоретичен.

Syllabus 

Track: BG! First Module
Course: BG! Модул 1: Част 3: Писане на съдържанието на вашия модул

Course instructors

Progress

0%