0%

Шаблони / Примери за структура

Върнете се към вашата мисловна карта, ако сте създали такава. Ако не, би било добра идея да нахвърляте някои идеи и бележки по темата си на лист хартия. Най-добрият начин да се илюстрира това е с примери. По-долу ще намерите три сценария за три различни типа модули: наративен, практически и теоретичен.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%