0%

Сценарият на Мария

@pixabay

Мария иска да създаде модул за плетене на одеяло с една кука. В своето въведение тя разказва за страстта си към плетенето на една кука, как се е научила от баба си и как е използвала това свое умение през последните 60 години. Тя ще говори за няколко неща, които е изплела, и за любимия си модел одеяло.

В своята мисловна карта Мария е нахвърляла няколко идеи и въпроси: Кои основни елементи трябва да знаят хората? Как се следва дадена шарка? Как ще е по-лесно – да се чете, да се гледат видеоклипове или снимки? Дали хората знаят за различните видове вълна? Колко различни шева има в одеялото?

Ето каква ще е структурата на нейния модул:

  1. Въведение (защо може да говори – има опит, защо й харесва плетенето на една кука, какво е създала)
  2. Кратка история на плетенето на една кука в нейната държава, кой го е правил и как се учи
  3. Инструменти: какви инструменти ще са нужни на хората, за да изплетат това одеяло, куки и прежда (обяснение за различните видове куки и прежди)
  4. Шарка: как да разчетем шарката
  5. Шевове: Подробни инструкции за 2-та различни вида шева
  6. Стъпка по стъпка инструкции за одеялото

Този модул ще бъде практически ориентиран. Има няколко истории, които да поддържат интереса на обучаемите, но има най-вече практични инструкции стъпка по стъпка. Този модул ще се нуждае от много прецизно писане и много снимки и видеоклипове.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%