0%

Предаване на знания – Резултати

Дори и вече да сте ги представили, напомнете отново на учениците си какво ще са научили в края на курса.

Syllabus 

Track: BG! First Module
Course: BG! Модул 1: Част 3: Писане на съдържанието на вашия модул

Course instructors

Progress

0%