0%

Предаване на знания – Резултати

Дори и вече да сте ги представили, напомнете отново на учениците си какво ще са научили в края на курса.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%