0%

Предаване на знания – Представяне на вашата тема

След като се представите и очертаете своя опит в темата (независимо дали става дума за нещо, свързано с вашия професионален живот, или дългогодишно хоби, или занаят, предаден ви от вашите родители или баби и дядовци), трябва да представите темата на модула. Защо някой би искал да научи за това? С какво то е интересно / важно / полезно / забавно?

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%