0%

Предаване на знания – Представяне на вашата тема

След като се представите и очертаете своя опит в темата (независимо дали става дума за нещо, свързано с вашия професионален живот, или дългогодишно хоби, или занаят, предаден ви от вашите родители или баби и дядовци), трябва да представите темата на модула. Защо някой би искал да научи за това? С какво то е интересно / важно / полезно / забавно?

Syllabus 

Track: BG! First Module
Course: BG! Модул 1: Част 3: Писане на съдържанието на вашия модул

Course instructors

Progress

0%