0%

Предаване на знания – Изграждане на доверие

Вашето Въведение обслужва 3 цели: да представи темата на вашите ученици, да ви утвърди като учител/автор и да очертае структурата на модула.

Създаването на онлайн модул означава да сте наясно с необходимостта от изграждане на доверие – най-важната стока в преподаването и ученето. Човек иска да се учи само от някой, на когото има доверие. Като учител в SenGuide, вашият опит идва от  житейския ви опит, от практиката през целия ви живот, от ученето – формално или неформално. Във всеки случай вие имате значителни познания по вашата тема и вашите ученици трябва да знаят това.

Тук е подходящото място да разкажете историята на своя опит по темата: напишете я като текст или като сценарий, който да използвате за видеоклип, в който учениците могат да ви видят и чуят. Не забравяйте да направите това описание възможно най-кратко и ясно и моля, не затъвайте в подробности. Подробностите трябва да бъдат разкрити по-късно в съдържанието на самия учебен модул.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%