0%

Статия от Ню Йорк Таймс

Прекрасен пример за това са статиите в онлайн вестници, като примера от Ню Йорк Таймс тук. Наистина няма особена украса: вестникът има ясен дизайн с голямо заглавие, кратко резюме отдолу, след това снимка, която се връзва със заглавието.

Под нея са имената на двамата журналисти и основният текущ текст. Единственото нещо, което отдалечава дизайна на Ню Йорк Таймс от идеалния онлайн текст, е, че използваният шрифт е със серифи.

Въпреки това, освен фактът, че шрифтът със серифи е донякъде характерен за Таймс, размерът на шрифта е достатъчно голям, за да може читателят да прочете удобно текста.

Вестник Дневник използва сходен шрифт като Ню Йорк Таймс.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%