0%

Сценарият на Михаил

@pixabay

Михаил иска да създаде модул на тема „Грижи за дементно болен“. Във въведението на модула той обяснява, че през последните 4 години се грижи за жена си, която е с деменция.

Михаил обмисля своя модул. Някои от неговите бележки и идеи са:

От каква предварителна информация за деменцията се нуждаят хората? Какво той самият би искал да е знаел предварително? Дали ще е полезно да има отделни раздели за ранна деменция и по-късни стадии на деменцията? Най-полезни ще са практическите съвети.

Михаил започва с първата си чернова:

 1. Въведение (защо мога да говоря по темата, какъв е опитът ми)
 2. Какво е деменция (чел съм обстойно, обсъждал съм го с лекаря)
 3. Ранна деменция
  • Сценарии
  • Съвети
 4. По-късни етапи
  • Сценарии
  • Съвети
 5. Грижи за обгрижващия (точно това бих искал да знам предварително)             
  • Сценарии
  • Съвети

Модулът на Михаил ще е наративен: хората ще се учат от знанията му, най-вече чрез историите, които той ще разкаже за своя опит (сценарии), истории за съветите, които самият той е научил и как ги е научил.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%