0%

Прозрения от сценариите

Както виждате от примерите, след като вече имате структурата на вашия модул започвате да добавяте съдържанието, пишете текстове и истории, но също така и мислите какви други елементи можете да включите – визуални, аудио, видео, и кои линкове могат да добавят повече детайли към модулите. Както ще видите в следващата част „Представяне на съдържание“, много е важно да използвате най-различни методи в онлайн курса, за да го направите едновременно информативен и забавен.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%