0%

Оформете своя текст на екрана

Вече сте определели темата и сте създали добра структура. И може би сте написали няколко параграфа /или страници/ на хартия или дори сте ги написали в Word на компютъра. Преди да разгледаме отблизо как да използваме елементи за представяне (изображения, видеоклипове, аудио записи) в следващия модул, ще ви предложим кратък преглед на това как да оформите текста си на екрана. Какви са разликите между отпечатани на хартия текстове в книга и текстове, които четем на екрана?

Четенето на текстове на екран е изненадващо по-трудно и уморително за очите ви, отколкото на хартия. Възможно е това да се дължи на яркостта на екрана или защото трябва да го гледаме за дълъг период от време. Точно затова един писател трябва да се нагоди към читателя и да му помогне да разбере текста също толкова лесно, колкото ако чете книга.

Как да се уверим, че нашите читатели се радват на текстовете точно толкова, колкото и ако ги четяха на хартия?

Освен начина на самото писане, начинът, по който представяме съдържанието, може да помогне много. Сега ще се съсредоточим върху оформянето на текстове, в този случай типография.

Но какво е типография?

Заглавията, шрифтовете и празните редове структурират текста и го направят по-привлекателен за окото и по-лесен за четене. Техническият термин за принципите на дизайна, които стоят зад това е типография.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%