0%

Създаване на структура – Започнете с началото

Каква е темата на вашия модул? Може ли да се раздели на няколко подтеми? Може ли една подтема да е достатъчна за начален модул?

Когато започнете да обмисляте своя курс, вероятно ще се сетите за доста широка тема, която лесно би запълнила няколко модула.

Дори и идеята ви да е конкретна, възможно е тя все пак да бъде разделена на няколко части.

Например, решили сте да създадете модул за приготвяне на шоколадова торта: и искате да споделите опита си за печене на шоколадова торта с шоколадов пълнеж и специална украса. Може ли това да се раздели на модул за печене на тортата и модул за декориране на тортата?

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%