0%

Създаване на структура – Обмислете следните неща

Задайте си следните въпроси:

предишно знание

Имат ли вашите студенти нужда от някакви предишни знания или умения, преди да започнат настоящия модул?

Например, трябва ли да знаят как да използват кухненски робот или пък фурна?

инструменти

Какви инструменти, ако има такива, са им необходими, за да минат вашия модул?

Например, за да изпекат тортата, ще им трябва брашно, фурна, купа за смесване и т.н.

резултат

Направете списък с уменията/знанията, които вашите ученици ще придобият след като преминат курса ви. Започнете с най-общата концепция и преминете към по-малките индивидуални умения/знания.

Например в края на моя модул студентите ще знаят как да пекат торти.

По-подробно: Те ще научат как да измерят всички съставки. Ще разберат в какъв ред трябва да се смесват съставките. Ще придобият добра представа какво е пълнеж за торта и как се прави.   

процес

Избройте всички стъпки, необходими за постигане на желания резултат (добавете толкова стъпки, колкото е необходимо). Пренаредете стъпките, ако има нужда. Понякога е по-лесно да започнете с резултата и да си зададете въпроса: за да постигна този резултат, какво трябва да направя първо?

Резултат 1:

Стъпка 1:

Стъпка 2:

Стъпка 3:

какво ще използвате, за да илюстрирате стъпките си?

дали тази стъпка ще бъде по-добре представена с видео, текст, снимка или комбинация от тях?

упражнения

За всяка стъпка помислете за практически упражнения, които да предложите на учениците си, и по няколко въпроси, за да тествате новите им знания и умения.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%