0%

Създаване на структура – Обратно към структурата

Като следвате стъпките и резултатите, които сте определили, както и избора на текстове и визуални илюстрации и възможни упражнения, вие сте готови да дадете на модула си структура с няколко изречения за описание на всеки раздел:

За практичен модул като градинарство, готвене, шиене, дърводелство, структурата може да изглежда така:

Въведение:

Процес:

Резултати:

Заключение:

Не забравяйте! В целия модул вашите истории ще бъдат вплетени в различните раздели, стъпки и страници, като илюстрации, примери – средство за оживяване на информацията.

На всеки етап от създаването на вашия модул се връщайте към секциите за писане на този курс, ако имате нужда от бързо припомняне. Ще разгледаме създаването на изображения, видео и аудио в следващата част. Там ще представим най-бързия начин да правите снимки сами и какво да имате предвид, когато ги използвате онлайн. По същия начин ще разгледаме стъпките за видео и аудио материали.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 3

Водещ курса

Прогрес

0%