0%

Zoom среща: Въведение в уменията за писане

Дискусия относно ежедневното писане – кой какво и кога пише, каква история разказва с това? Споделете някои от историите, написани като част от упражненията, и ги обсъдете.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Модул 1: Част 1

Водещ курса

Прогрес

0%