0%

Какво е позволено да правя и какво не?

Тъй като разпоредбите за авторските права са различни в различните държави, по-долу ще ви дадем само общата информация за нещата, които трябва и не трябва да правите, когато става въпрос за авторски права!

Какво не е позволено да правите:

  • Нямате право да публикувате нещо, без разрешението на създателя. Самото кредитиране на автора, като посочите името му, не ви предпазва от нарушаване на авторските права! Така, че – внимавайте!
  • Нямате право да променяте снимка или друг продукт без съгласието на автора. Променените продукти имат същата правна защита като оригиналите. (Изключение: Ако промените продукта до неузнаваемост, имате право да го публикувате).
  • Нямате право да продавате продукта, без разрешението на собственика.
  • Нямате право да изпълните, например пиеса, освен ако нямате разрешение от автора.

Какво е позволено да правите:

  • Новини и факти за текущи събития не са защитени с авторско право.
  • Разрешено е да споделяте елементи, заглавия, лозунги и т.н.
  • Може да използвате фирмен знак, ако не карате хората да вярват, че говорите от името на фирмата.

За допълнителна информация и за да сте напълно защитени, вижте законодателството относно авторските права във вашата държава!

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%