0%

Какво друго трябва да знаете за вашето онлайн съдържание?

Във втората част ще разгледаме спецификата на производството на онлайн съдържание. Ще покрием четири теми:

  • Copyright / Авторско право

Аспектите на авторското право трябва стриктно да се спазват. Ще разгледаме възможността за използване на медийни елементи, при които авторските права са ясно регламентирани. Тези права са разяснени от лицензите на Creative Commons. Там авторите дават възможност на други хора да използват повторно собствените им произведения при определени условия, без да се налага изрично да искат разрешение.

  • OER / Отворени образователни ресурси

Важно е да знаете какво представляват Отворените образователни ресурси и да разбирате тяхното използване.

  • Достъпност

Много актуална тема е достъпността. Този аспект също играе все по-важна роля в дигитализацията.

  • Осигуряване на качество

И накрая, ще научите как един автор може да получи информация за качеството на своите учебни материали и евентуално да подобри съдържанието им.

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 0

Водещ курса

Прогрес

0%