0%

Какво са отворените образователни ресурси?

OER е съкращението за отворени образователни ресурси. Вие участвате в проект, в който сте експерт. Споделяте знания, които другите може би нямат и които сте натрупали чрез вашия житейски опит, професия и т.н. Целта е това знание да се сподели с други хора. Когато това съдържание е под формата на отворен образователен ресурс, много повече хора от обичайното, ще могат да се възползват от него. Те ще могат да споделят, възпроизвеждат и променят това знание. Представете си колко хора ще спечелят от това!

Какво са Отворените образователни ресурси?

Как да намерите отворени образователни ресурси?

Сега, след като вече знаете какво представляват отворените образователни ресурси (OER), вероятно ще искате да знаете и как сами да ги намерите.

Можете да започнете оттук.

How to use OER?

OER are, most of the time, high-quality educational resources. It’s probably best to use these to back up your own content, rather than replacing your content with OER.

Как да използвате отворени образователни ресурси?

В по-голямата си част отворените образователни ресурси (OER) са висококачествени. Вероятно е най-добре да ги използвате, за да подкрепите собственото си съдържание, вместо да заменяте своето съдържание с OER.

Как да споделяте отворени образователни ресурси?

Целта на отворените образователни ресурси (OER) е споделяне и разпространение на учебни материали. За да разпространите ефективно своя собствен отворен образователен ресурс (OER), трябва да го споделите на подходящи уебсайтове.

Например тук

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%