0%

Кои са най-честите препятствия?

Представете си, че Иван е с увреден слух. Какво означава това? Сложили сте много интересни аудио-записи в курса си, но как Иван ще стигне до тази информацията, ако не чува? Има ли субтитри или друг начин човек да прочете текста, докато го слуша? Ако ли не, то Иван ще види само изображенията на монитора си и ще пропусне цялото аудио.

Или да предположим, че Надя има зрително увреждане. Но вашият курс съдържа изображения, текст и графични елементи. Ще може ли Надя да използва софтуер за екранен четец, за да чуе писменото съдържание? А дали изображенията ви имат така наречените алтернативни текстове (alt texts), които екранният й четец да прочете на глас, за да може тя да чуе съдържанието?

От тези кратки примери бързо става ясно, че хората с увреждания не могат лесно да участват в онлайн курсове. За да създадете наистина достъпен курс, трябва да намерите решения на проблемите, описани по-горе, както и на много други. Достъпността е сложна тема, която включва съобразяване на размера на шрифта, контраста и цветовия дизайн и адаптивния дизайн (мащабиране на съдържанието) за мобилни устройства.

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%