0%

Правила, които важат за всяка една снимка

  • Добро осветление: Всяка част от изображението трябва да е ясно видима, но не и преосветена. Баланс е ключовата дума.
  • Субектът: Субектът трябва да се вижда като най-важната част от изображението.
  • Цветове: Всички цветове в изображението трябва да са ясни и богати (в реалистичен диапазон, разбира се).
  • Илюзия: Хоризонтът, както подсказва името, винаги е хоризонтален. Снимките не трябва да са изключение от това. Колкото по-добра е създадената илюзия за реалност, толкова по-добра е снимката.

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 1

Водещ курса

Прогрес

0%