0%

Структура на курса

По-долу ще видите структурата на курса SenGuide. Курсът е разделен на четири части, които се надграждат една върху друга. Снимката по-долу илюстрира това.

Въвеждаща част „Преди да започнем“

„Преди да започнем“ е началото на курса. Тук ще ви дадем основните знания, от които се нуждаете за курса.

  • Как е структуриран курса?
  • Кои са основните теми в курса?
  • Кой е г-н Молив?

Модул 1: Писане

Този модул се състои от четири части, които се надграждат една върху друга.

Този модул, както и останалите в този курс, започва с въвеждаща учебна част. Тя е в началото и представлява обобщение на модула. В нея виждате плана на модула. Останалите три учебни части се надграждат една друга. Започваме със самото писане, след това се научаваме как да пишем онлайн съдържание и завършваме с частта за писане на модул за онлайн обучение.

Модул 2: Представяне на съдържание

Този модул има три учебни части. От писането тук преминаваме към представяне на съдържанието. Предаването на знания вече е невъзможно без използването на медии. Било то снимки, видео или аудио записи. В този модул правим общ преглед и ви разказваме за някои особености на различните медии.

Тук засягаме и теми като защита на личните данни, авторски права и т.н.

Модул 3: Прилагане на съдържанието

Накрая ще ви покажем как да качите вашето съдържание на онлайн платформата. Ще ви покажем как да качите и редактирате курса си. С помощта на снимки и видеоклипове ще ви обясним стъпките за редактиране на съдържание онлайн.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Преди да започнете този курс

Водещ курса

Прогрес

0%