0%

Кратка история на ученето

С напредването на възрастта всички ние трупаме знания, опит, експертност, ноу-хау. В SenGuide искаме да помогнем на хората да предадат своите знания, своята страст като използват нашия опит и познания в областта на онлайн преподаването и ученето.


Технологиите винаги са били инструмент за преподаване и учене, от рисунките в пещерите, гласа на оратора и уменията за водене на дискусии в Древна Гърция, внимателното преписване на текстове в манастирите, печатната машина, която пренася думите до много хора, радио уроците за деца в австралийската пустош, телевизионните курсове и документалните филми, а сега и наличието на лаптопи и компютри в ежедневието ни.


Онлайн обучението сега е налично в най-различни форми – от формално обучение, свързано с получаване на дипломи, през безплатни курсове, разработени от университети, до кратки видео курсове, представяни от специалисти в съответната област, които не са преподаватели, та чак до създадени от потребители кратки учебни видеоклипове в YouTube.

Съдържание 

писта: BG! Първи модул
Курс: Преди да започнете този курс

Водещ курса

Прогрес

0%