0%

Обобщение – Модул 2, Част 2

Със сигурност има и още теми, които са полезни за създаването на добро онлайн обучение. Четирите теми, които ви представихме в този учебен раздел (авторски права, отворени образователни ресурси, достъпност и управление на качеството), са сред най-важните и полезни, с които да започнете.

Стигнахме до края на втория модул. Надяваме се, че успяхте ползотворно да обогатите вече създадените си текстове с мултимедийни елементи. За целта вече можете да избирате и използвате изображения, видео и аудио, като се съобразявате с правилата за авторско право и достъпност.

Следващата стъпка сега и следващият ни модул ще е за това как да прехвърлите цялото създадено от вас съдържание в обучителната платформа.

Пожелаваме ви успех!

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%