0%

Обобщение – Модул 2, Част 1

Вече се запознахте с най-важните аспекти на създаване и използване на изображения, видеоклипове и аудио файлове. Може би се вдъхновихте и дори успяхте да потърсите и намерите няколко безплатни за използване изображения от предложените бази данни с изображения за вашия собствен обучителен материал. Или пък вече се решихте да заснемете кратко видео с вашия смартфон на определена тема за вашия учебен материал. А може би и един аудиозапис ще се впише идеално като обяснение.


Едно от големите предимства на дигитализацията е именно възможността да се комбинират няколко различни медии, за да се поддържат оптимално учебните процеси и да се активират различните сетива за учене.


Освен мултимедията, има и няколко други важни градивни елемента за създаване на добър онлайн учебен материал. Ще научите повече за тях в следващия учебен раздел.

Syllabus 

Track: BG! Second Module
Course: BG! Модул 2: Част 1: Представяне на съдържание

Course instructors

Progress

0%