0%

Тестове и въпросници

Системата за обучение има проста функционалност за тестове, която ви позволява да направите уроците си по-ангажиращи. Тестовете се състоят от въпроси, които са свързани по начина, по който уроците са свързани с курсовете. Тестовете се състоят от отделни въпроси, които можете свободно да комбинирате и подреждате за избрания тест. Можете да изберете и случайна подредба на въпросите в теста.

Можете да посочите процента на правилните отговори, необходими за преминаване на теста. Можете да конфигурирате теста и така, че неговото успешно попълване да е условие за преминаване към следващия урок.

Пример за въпросник

Въпросът може да е с един или с няколко отговора. Дали въпросът се показва с единичен или множествен избор зависи от това колко верни отговора са въведени за него. Всеки въпрос изисква поне един верен отговор. Един единствен правилен отговор ще доведе до показване на въпроса от теста като единствен избор. Няколко верни отговора ще доведат до показване на въпроса като с множество възможности за избор. Чрез поставяне на отметка в квадратчето „Смесване на отговорите“ редът на показаните отговори ще се променя автоматично.

Изображение също може да се добави към въпрос от тест. След това изображението се показва на уебсайта заедно с въпроса. Следователно въпросите могат да се отнасят и до изображения.

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%