0%

Добавяне на въпросник към урок

Тест или въпросник се добавят към урок, като ги преместите от лявата в дясната колона в полето за избор „Тестове, свързани с този урок“ – избирате ги точно както избирате уроците към даден курс

Добавяне на въпросник към урок

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%