0%

Качество и гарантиране на качеството

В ежедневието си получаваме постоянна обратна връзка и следователно ако решим можем да се подобрим. Същото важи и за електронното обучение. Ще разгледаме това под термина „качество“. Качеството в този случай обхваща всички критерии и характеристики, които могат да помогнат за изпълнение на определени предварително зададени изисквания. Например, можете да позволите на участниците във вашия курс да оценят съдържанието на учебния ви модул, за да го подобрите. Те биха могли да оценят учебния модул според:

  • Пригодност: „Тази тема подходяща ли е за тази/друга целева група?“
  • • Очаквания: „Този учебен модул научи ли ме на това, което в началото обещаваше?”

Колкото по-добър е вашият учебен модул, толкова повече хора ще искат да го видят и до толкова повече хора ще можете да достигнете.

Такива проверки на качеството трябва да се извършват редовно, за да сте сигурни, че съдържанието на вашите учебни модули е актуално и представено по възможно най-добрия начин.

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%