0%

Критерии за изпълнение

Преди да дадете възможност на участниците да оценят вашия курс, трябва да си зададете следния важен въпрос: Какво трябва да се оценени и какво прави учебния модул добър или лош?

Същото е като да питате приятелите си за съвет какъв диван да си купите, но без да им кажете какво предпочитате. Някой от тях ще ви препоръча яркожълт диван от кожа, друг ще ви предложи да си вземете огромно кресло в стил Луи XV и т.н. А вашият проблем ще е, че предпочитате бежово-кремави цветове и че огромните кресла определено не са удобни.

Можете да избегнете подобни недоразумения, като дадете на приятелите си определени критерии, които са важни за вас при избора на диван, като например „Цветът на дивана да се връзва с хола ми“, „Без ярки цветове“ или „Много държа да е удобен“.

Същото важи и за критериите, по които искате вашият обучителен модул да бъде оценен. С течение на времето броят на критериите ще се увеличава и те ще стават все по-подробни.

По-долу са дадени някои аспекти, които трябва да се вземат предвид при извършване на контрол на качеството:

  • Съдържание: Това ли са обучителните материали, които участниците очакват? Всички теми ли са обхванати?
  • Пригоденост за потребителя и технически аспекти: Могат ли участниците да използват предоставената технология? Всичко ли работи? Имат ли осигурена подкрепа, когато има технически проблеми? Технологията актуална и подходяща ли е?
  • Дидактика: Подкрепени ли са участниците в ученето и мотивирани ли са? Съдържанието илюстрирано ли е чрез използване на различни медии? Поддържа ли се взаимодействие и комуникацията между участниците? (Един форум може да е от полза).
  • Успехът в обучението: Може ли да се проследи индивидуалния напредък в обучението чрез учебния модул? Постигнати ли са учебните цели? Полезни ли са знанията за ежедневния живот?
  • Устойчивост: Придобитите знания ще бъдат ли полезни за дълъг период от време?

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%