0%

Измерване на удовлетвореността на участниците

Един важен аспект е удовлетвореността на самите учащи. Колкото по-доволен е участникът от обучителния модул, толкова повече ще научи.

Можете да измерите удовлетвореността на участника с помощта на:

  • Онлайн анкети
  • Въпросници
  • Интервюта

Във вашия случай онлайн анкетите са най-подходящият вариант, защото можете да създавате и попълвате такива в WordPress 🙂

Алтернатива на WordPress-проучванията са безплатни онлайн инструменти за проучване като Google Forms, LimeSurvey и SurveyMonkey. Това са просто най-разпространените онлайн инструменти за анкети, но не е задължително точно тях да използвате!

Syllabus 

Track: BG! Second Module
Course: BG! Модул 2: Част 2: Представяне на съдържание: Какво още трябва да знаете?

Course instructors

Progress

0%