0%

Измерване на удовлетвореността на участниците

Един важен аспект е удовлетвореността на самите учащи. Колкото по-доволен е участникът от обучителния модул, толкова повече ще научи.

Можете да измерите удовлетвореността на участника с помощта на:

  • Онлайн анкети
  • Въпросници
  • Интервюта

Във вашия случай онлайн анкетите са най-подходящият вариант, защото можете да създавате и попълвате такива в WordPress :)

Алтернатива на WordPress-проучванията са безплатни онлайн инструменти за проучване като Google Forms, LimeSurvey и SurveyMonkey. Това са просто най-разпространените онлайн инструменти за анкети, но не е задължително точно тях да използвате!

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%