0%

Разделяне на уроците на части

За да създадете по-ясна структура на уроците във вашия курс, можете да ги разделите на части. Първата част е винаги налична по подразбиране. Допълнителните части се добавят чрез натискане на бутона „Добави част„. Всяка част има заглавие, което може да се добави в полето над уроците, които съдържа

Добавяне и премахване на части

Съдържанието на курса изглежда по-ясно, контекстът на темата е дефиниран и ориентацията за учениците е по-лесна. Текущият ни курс е разделен на две части. Ето как изглеждат.

Части: пример

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%