0%

Уроци

В началото новосъздаденият от вас курс е все още празен, тоест съдържа известна информация (заглавие, описание, език), но още няма уроци. Следващата стъпка е да добавите урок към курса.

В таблото за управление има връзка към уроците, точно както и към курсовете. Когато изберете типа съдържание Урок, отново ще видите преглед на вече съществуващите уроци, както и бутона „Добави нов“. Кликнете върху този бутон, за да създадете нов урок. След което ще бъдете пренасочени към редакторската секция на урока.

Редакторската секция за създаване и редактиране на уроци доста наподобява на тази на курсовете. Точно както при курса, първо трябва да добавите заглавие на урока. След това проверете дали езиковата настройка за урока е правилна.

Първи урок

Можете да добавите и описание на уроците. Описанието не е задължително. То се появява в прегледа на курса заедно със заглавието на урока. Има отделно текстово поле за това описание в раздел „За какво е този урок?“

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%