0%

Добавяне на уроци към курсове

Действителното съдържание на урока се добавя с помощта на това, което се нарича Редактор на блокове. Редакторът на блокове е част от WordPress и ви позволява да вграждате различно съдържание под формата на блокове – напр. абзаци, заглавия, списъци и изображения.

Редактор на блокове

Сега попълнете информацията за новия си урок и след това кликнете отново върху синия бутон с надпис „Публикуване“, разположен в горния десен ъгъл на екрана. След това кликнете върху иконата на WordPress в горния ляв ъгъл на екрана, за да се върнете към таблото за управление.

Добавяне на уроци

За да вмъкнете нов урок във вашия курс, отворете курса, който вече сте създали. В редакторската секция на курсове превъртете надолу, докато стигнете до секцията „Урок(ци) в този курс“.

Там ще видите урока, който току-що публикувахте. Добавете този урок към курса, като кликнете върху него – така той ще се премести от лявата в дясната колона. Ако искате да премахнете урока от курса, кликнете отново върху него

Вмъкване на урок в курса

Промяна в подредбата на уроците

Когато сте създали няколко урока, можете да промените реда, в който те се появяват в курса. За да направите това, кликнете върху урока и го преместете нагоре или надолу, като държите натиснат бутона на мишката, докато достигнете желания ред.

Редактиране или промяна на съществуващи уроци

Можете да редактирате или промените съществуващ урок по всяко време. За да направите това, изберете съответния урок в таблото. Направете промяната и я запазете, като кликнете върху синия бутон с надпис „Обновяване“ в горния десен ъгъл на екрана.

Актуализиране на урок

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%