0%

Вмъкване на аудио запис

Ако решите да обогатите съдържанието си със звук, трябва да сте наясно не само с най-подходящите формати, но и с различните възможности за интеграция. Тук ви представяме три варианта.


Вмъкване на аудио файла като линк
Най-простият вариант е да препратите към аудио файла чрез хипервръзка. Текст или изображение е свързано с аудио файла. Ако потребителят кликне върху тази връзка, браузърът стартира аудио плейъра му и пуска аудио файлът да звучи.


Възпроизвеждане на аудио файлове чрез плейър
Това се случва чрез интегриран в уебсайта аудио плейър, напр. с помощта на HTML5. Плейърът зарежда аудио файла и го възпроизвежда. Графичният интерфейс на плейъра позволява на потребителя да контролира звука. Такъв е случаят с нашата обучителна платформа, където сте в момента.


Вмъкване на аудио файл като фонова музика
Можете да зададете и автоматично възпроизвеждане на вашия аудио материал. Въпреки това, трябва да имате предвид следното при този вариант: Той не е част от настоящия стандарт. Браузърите изискват различни начини, за да го направят, така че вие, като онлайн автор, ще се нуждаете от допълнителни HTML познания тук.

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 1

Водещ курса

Прогрес

0%