0%

Как да направите хубава снимка чрез Симетрия

Симетрия:

Хората обичат симетрията. Тя е част от нашето ежедневие: някои хора организират бюрото си симетрично; други строят симетрични сгради. През повечето време използваме симетрия, без дори да я забелязваме. Опитайте се да мислите за симетрията като за полезен инструмент за правене на по-добри снимки.

Dieses Bild hat ein leeres Alt-Attribut. Der Dateiname ist Symmetry-146x300.jpg
Пътят към манастира Банц показва колко естетически приятна е симетрията

Syllabus 

Track: BG! Second Module
Course: BG! Модул 2: Част 1: Представяне на съдържание

Course instructors

Progress

0%