0%

Как да направите хубава снимка чрез Дълбочина

Дълбочина: Събудете пейзажистът в себе си! Художниците на пейзажи използват слоеве в своите картини, за да предадат илюзията за дълбочина.

Dieses Bild hat ein leeres Alt-Attribut. Der Dateiname ist Depth-225x300.jpg
Това изображение насочва погледа на зрителя по криволичещия път към Банц.

Пример за дълбочина – Насочване на окото на зрителя:

Ако снимате планина и долина, опитайте се да насочите окото на зрителя по долината, през различните хълмове до планината отзад. Назад обектите са все по-нефокусирани, докато тези отпред са с остри и ясни очертания. Ако има река, криволичеща покрай планините, опитайте се да я използвате като ориентир за окото на зрителя.

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 1

Водещ курса

Прогрес

0%