0%

Вмъкване на HP5-модули в уроци

След като създадете H5P учебен модул, той ще се появи в прегледа на наличното H5P съдържание. За да добавите учебния модул към урок, първо кликнете върху модула, който искате да добавите. Горе вдясно на страницата за избрания учебен модул ще намерите бяло поле, озаглавено „Кратък код“. Този код е необходим за вграждането на учебния H5P модул в урока.

Например:

Горе вдясно са показани идентификаторите на H5P-елементите

Първо копирайте краткия код с CTRL+C, след това отворете урока, в който искате да вмъкнете учебния H5P модул. Добавете нов блок с кратък код към съдържанието на урока, като кликнете върху знака плюс и след това потърсите блока с кратък код или като извикате ръчно блока с кратък код в празен блок, като въведете „/shortcode“.

След това поставете предварително копирания кратък код в съдържанието на блока за кратък код. Уверете се, че ID съвпада с ID на желания H5P елемент.

След това запазете урока и го отворете във вашия браузър. Желаният H5P учебен модул вече би трябвало да се показва на избраното от вас място в урока.

Добавяне на H5P с помощта на кратък код

Забележка: За момента H5P елементите не могат да се използват като компоненти на тест. Напредъкът в обучението в модулите H5P не се съхранява на база потребител по потребител. Те се използват само за проверка на вашия собствен напредък в обучението.

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%