0%

Достъпност

Може би сте запознати с термина достъпност. От години той става все по-важен в най-различни области на живота, включително в онлайн обучението. Но какво точно означава?

Достъпна услуга – независимо дали е сграда, техническо устройство или дори онлайн курс – е тази услуга, която може да се използва от всеки, независимо дали е здрав или има слухови, зрителни, обучителни или двигателни увреждания.

В този раздел ще разгледаме накратко какво означава достъпност при създаването на онлайн учебни материали.

Дигитална достъпност

За да може един дигитален обучителен материал да се използва от всякакви хора, независимо от тяхната възраст, способности или ситуацията, той трябва да е достъпно разработен. Тогава всички учащи, включително слепи лица, хора с увредено зрение или увреден слух или потребители с двигателни или когнитивни увреждания, ще могат да се включат в предлаганото обучение.

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%