0%

Редактиране на курсове и уроци

За да завършите даден курс успешно, трябва да преминете през всички уроци от курса един след друг. В края на всеки урок има бутон „Отбележи урока като завършен“.

Бутон „Отбележи урока като завършен“

След като натиснете бутона, системата автоматично ви прехвърля към следващия урок. Курсът се счита за завършен, след като всички уроци са маркирани като завършени.

Всеки завършен урок може да се нулира от учащия по всяко време. Когато даден урок е маркиран като завършен, бутонът се променя в зелено и пише „Отбележи урока като незавършен“.

Бутон „Отбележи урока като незавършен“

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%