0%

Превключвател за език

Платформата SenGuide е достъпна на четири езика: български, немски, английски и испански. Уебсайтът е настроен автоматично да открива езика на вашия браузър и обикновено показва подходящата версия.

За да превключите към друг език, използвайте превключвателя за език който е последен елемент в менюто за навигация. Изберете предпочитания от вас език от падащия списък с налични езици.

Превключвател за език

Ако е наличен превод на текущо отворената страница, той ще се покаже веднага след като смените езика. Ако не съществува превод, уебсайтът ще ви пренасочи към началната страница на избрания език.

Моля, обърнете внимание: Индивидуалните онлайн курсове винаги се разработват само за конкретен език и следователно не са налични като преводи.

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 – Част 1

Водещ курса

Прогрес

0%