0%

Creative Commons – част 2

Вашият любим лиценз вероятно ще бъде CC0. Защо?

Защото 0 представлява количеството работа, която ще вложите в публикуването на тази снимка: нула. Без линкове, без кредитиране на автора: нищо. Можете да направите почти всичко с такава снимка.

  1. CC BY: Може да се наложи да посочите името на автора, да направите линк към източника, да посочите дали сте променили материала и дали сте получили разрешение да го използвате. BY означава: име на автора, име на заглавието на изображението, име на лиценза.
  2. CC BY-SA: Всеки, който е променил продукта, има правото да сподели резултата, както пожелае, но трябва да се придържа към лиценза. Използването на променения продукт трябва да става само под лиценза CC BY-SA – трябва да посочите името на автора, а SA означава: сподели по същия начин. Т.е. не променяй лиценза.
  3. CC BY-ND: Имате право да използвате снимката, но промяната й е забранена. Трябва да посочите и името на автора. ND означава: нямате право да променяте съдържанието.
  4. CC BY-NC: Трябва да посочите името на автора; нямате право да използвате продукта с търговска цел. NC означава: не ви е позволено да печелите от съдържанието.
  5. CC BY-NC-SA: Трябва да посочите името на автора, имате право да го променяте, нямате право да използвате продукта с търговска цел.
  6. CC BY-NC-ND: Трябва да посочите името на автора, нямате право да използвате продукта с търговска цел, нямате право да променяте продукта.

Стъпка 2: Изтегляне на снимката

Ние не сме юридически съветници и следователно не можем да гарантираме, че по-горната информация е напълно изчерпателна и вярна, тъй като правилата за използване може междувременно да са се променили. Нашият съвет е винаги да проверявате конкретните изисквания за сваляне и употреба на даден продукт (снимка, видео, музика…) преди да го изтеглите на компютъра си и да решите да го използвате.

Допълнителна информация – Закон за авторското право и сродните му права

Съдържание 

писта: BG! Втори модул
Курс: Модул 2: Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%