0%

Характерно изображение

За някои типове съдържание можете да добавите така наречените характерни изображения, които след това автоматично се показват на различни места в уебсайта – например като фоново изображение за курса. За да добавите характерно изображение, отворете съответното съдържание и кликнете върху „Избери характерно изображение“ в редактора на съдържание.

Задаване на характерна снимка

Сега, точно както когато вмъквате изображение в урок – изберете или качете изображение от медийната библиотека. Запазете промените, като кликнете върху бутона „Обновяване„.

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%