0%

Дейности и действия

Като част от преминаването през онлайн курс, обучаващите се могат да преживеят различни неща след извършване на определени дейности. Например, когато обучаемият:

  • премине тест, му се дава награда,
  • завърши урок, му се дава награда и му се изпраща имейл,
  • успешно завърши курс, получава сертификат.

Награди, сертификати и имейли могат да се присъждат или изпращат с помощта на „Дейности“ и са независим тип съдържание, което се намира в таблото за управление на WordPress под бутон „Activities“.

Ако искате да включите такива дейности и действия във вашия онлайн курс, моля, свържете се с нас. Тъй като редакторът за сертификати и награди е доста сложен, на английски език и има правила, които трябва да се следват при изпращане на имейли. Ние ще ви информираме допълнително за тази функция и ще ви покажем как да стане в Zoom среща.

Задаване на действие

Съдържание 

писта: BG! Обща информация
Курс: Модул 3 Част 2

Водещ курса

Прогрес

0%