0%

Стандарти за достъпност

TЗа улесняване на авторите и за да могат разработващите да създават достъпно съдържание, още преди години са разработени стандарти, които да се използват като ръководство.

  • WCAG (Указания за достъпност на уеб съдържанието) е стандарт за уеб дизайн, по-голямата част от чието съдържание може да се приложи и към дизайна на електронно обучение. Пълните принципи, насоки, критерии за успех и техники на WCAG ще намерите на страницата на самия W3C: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
  • В България Държавна агенция „Електронно управление“ е разработила и утвърдила специална Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения. За повече информация вижте тук.

Syllabus 

Track: BG! Second Module
Course: BG! Модул 2: Част 2: Представяне на съдържание: Какво още трябва да знаете?

Course instructors

Progress

0%