0%

3. Правила в хайку

Джейн Райкхолд, хайку автор и преводач от японски на английски, един от най-задълбочените анализатори на хайку, отбелязва, че не спира да се удивлява от факта, че най-малката поетична форма има и най-много правила. Затова тя съветва всеки да избере кои да спази и кои да наруши, но само след като е осъзнал причините и методите. Основното, което води Джейн в нейното творчество, е теорията за фразата и фрагмента. Хайку се състои от две части; то не може да бъде едно цяло изречение, както не може да се дели и на три отделни фрагмента, като между двете части има синтактична пауза:

мрачен ден
дъждът носи
аромат на цветя

Елисавета Шапкарева

Съдържание 

Курс: ЩО Е ХАЙКУ
Duration: 2 часа

Водещ курса

Прогрес

0%