0%

Глава 9. Регламентиране на доброволчеството

Доброчестното бива спонтанно / индивидуално и организирано. Организираното доброволчество е предмет на законодателно регламентиране и политики за насърчаване и подкрепа в много страни. 

В България се правят опити за приемане не закон за доброволчеството от 2011 година. Такъв закон до момента няма приет, въпреки нуждата от такъв закон – заявявана и подкрепяна през годините от множество граждански организации, организации на доброволци, общественици и членове на парламента. 

Съдържание 

Курс: Доброволчество
Duration: 4 часа

Водещ курса

Прогрес

0%