Доброволчество

Този курс е за доброволчеството – за смисъла и ползите от него за всички участници – доброволците, които дават труда си, и хората, които получават подкрепа. Хиляди доброволци в България са в основата на множество социални, културни, екологични, образователни и други инициативи. Тези активни хора правят промяната, носят новото, показват как може да живеем по-добре и на хубаво място. Ние всички искаме да живеем добре. Има много и интересни начини всеки от нас да помогне, да бъде част от живота на хората около себе си, да го промени поне малко, да участва заедно с другите в правенето на промяната, която иска да види. С включване в еднократни или редовни доброволчески дейности за решаване на местни проблеми или реализиране на интересни идеи, хората създават нови връзки и приятели, научават много за хората и живота около тях, изграждат социални и професионални умения, разбират колко много неща зависят от тях самите, прекарват интересно и забавно време в правене на добри дела.

Доброволчеството е начин да се чувстваш полезен и ценен. То е възможност за осмисляне на свободното време и прилагане на уменията. То е желание да допринесеш за добруването на обществото.

Доброволчеството може да се практикува от ранна до късна възраст. То е начин да се учиш през целия  живот докато помагаш на другите.